O právach dieťaťa


Slovensko je znova v popredí debaty o právach dieťaťa. Najskôr viacero štátov pod taktovkou Slovenska predložilo rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva, teraz medzinárodnú zmluvu na jej základe pripravuje pracovná skupina na čele so slovenským diplomatom Drahoslavom Štefánekom. Stal sa predsedom zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva pre nový opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa. Protokol umožní podávať sťažnosti v prípade porušenia práv garantovaných v Dohovore o právach dieťaťa.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

hrj : 09.12.2010