Židovka
K mladým ľuďom, ktorí odchádzali do zahraničia ako neznámi a v zahraničí sa vypracovali na špičky vo svojich odboroch patrí aj slovenská novinárka a spisovateľka Andrea Coddington z New Yorku. Tu je jej krátka vizitka.
 

Ingrid Slaninková