Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726
Stála konferencia
V Bratislave sa od 29. novembra do 1. decembra stretne takmer celý slovenský svet zo zahraničia. Vyše sto zástupcov najväčších a najvýznamnejších krajanských organizácii z celého sveta sa tu totiž stretne na Stálej konferecncii pod názvom „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010“. Po dvoch rokoch ju opäť organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Témou tohtoročného trojdňového krajanského rokovania je nielen spolupráca medzi Slovenskou republikou a krajanskými spolkami s fokusom na formy efektívnej, konštruktívnej a obojstranne prospešnej spolupráce, ale aj priority grantového systému. A práve o štátnej podpore hovoríme pred začiatkom podujatia s predsedníčkou úradu, Vilmou Prívarovou.
 

Ingrid Slaninková