Slovenky a Ramadan
Oblohu moslimského sveta – obrazne povedané – už niekoľko dní krášli nový mesiac Shawel, ktorý nastúpil po Ramadane, po náročnom mesiaci pôstu, rodinnej súdržnosti a súcitu s chudobnými.  Tieto náboženské tradície sa dotýkajú aj Sloveniek žijúcich v Libanone. O tom ako Slovenky prežívajú Ramadan zo Sajdy informuje  Božena Farhatová.
 

Ingrid Slaninková