Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Centrálna adresa slovenského sveta


    Práve ambíciu, obsiahnutú v titulku, má projekt internetového portálu Slováci vo svete (na adrese www.slovacivosvete.sk a niekoľkých ďalších), ktorý uviedlo do života Svetové združenie Slovákov v zahraničí spolu s partnermi 24. októbra.
    Samozrejme, už v minulosti sa popri web-stránkach jednotlivých slovenských spolkov objavili aj portály s väčšími cieľmi – napríklad poskytovať spravodajský servis o aktivitách slovenskej komunity vo svojej krajine, objavili sa dokonca aj projekty presahujúce hranice jednej krajiny. Menovať možno internetový denník Český a slovenský svet a internetové rádio Slovenský svet, oboje prevádzkované Slovensko-českým klubom, portál www.exil.sk alebo kanadsko-americkú on-line televíziu Sedna.
    Nový portál chce so všetkými týmito médiami spolupracovať, s aktivitami Slovensko-českého klubu dokonca takpovediac fúzoval. Má však ešte podstatne širší záber – okrem multimediálneho spravodajstva, pripravovaného aj v zmluvne zaistenej spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom a ďalšími partnermi, prináša tiež súhrn informácií, kontaktov, virtuálnu knižnicu publikácií zo sveta, portál pre bloggerov, diskusné a komunitné fóra, právnu poradňu a mnoho ďalšieho, čo sa bude aj priebežne dopĺňať.
Projekt vychádza z presvedčenia, že internet je technológiou budúcnosti, ktorá umožňuje s relatívne malými nákladmi osloviť veľký počet respondentov, vrátane tých, ktorí nie sú organizovaní v slovenských spolkoch, so zvýšeným zásahom smerom k mladej a najmladšej generácii a smerom k súčasnej migračnej vlne Slovákov pracujúcich či študujúcich v zahraničí.
Svetové združenie Slovákov v zahraničí má unikátne možnosti a prakticky aj poslanie podobný portál prevádzkovať. Toto združenie je reprezentantom dvoch miliónov Slovákov v zahraničí, ich celosvetovou strešnou organizáciou. Má dnes osem desiatok členských organizácií v 23 krajinách sveta a množstvo významných individuálnych členov. Denne aktualizovaný portál Slováci vo svete vydáva s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matice Slovenskej i sponzorov z podnikateľského sveta.    
Rovnako dôležité, ako priazeň veľkých inštitúcií, je aj nadšenie najužšieho realizačného tímu. Editorkou sa stala dlhoročná redaktorka krajanského vysielania Slovenského rozhlasu, v súčasnosti aj riaditeľka Stáleho sekretariátu SZSZ v Bratislave Ingrid Slaninková, web-design a technická podpora sú dielom Gabriela Roxera a jeho veľmi skúsenej spoločnosti Aglo solution.
A čo je úplne najdôležitejšie? Záujem čitateľov, Slovákov vo svete i verejnosti na Slovensku. A v ten pevne dúfame a veríme.

Vladimír Skalský
(Autor je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí a šéfredaktorom portálu Slováci vo svete)
       

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

19.10.2007