Slovenská gotika v Paríži


Vo francúzskej metropole predstavujeme expozíciu slovenskej gotiky pod názvom Zlatom a ohňom. Šesťdesiat sôch, malieb, gotických rukopisov a zlatníckych diel vystavia v múzeu Cluny v Paríži. Výpožičky pre výstavu poskytlo niekoľko našich múzeí a po prvýkrát aj slovenské cirkevné inštitúcie. Organizátorom prehliadky je múzeum Cluny, Združenie národných múzeí v Paríži a Slovenská národná galéria v Bratislave. Výstava potrvá do 10. januára budúceho roka.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sal : 14.09.2010