Nový pohľad na dejiny


Na Slovensku vyšla kolektívna monografia Prvá svetová vojna, ktorá je druhým dielom vedecko-výskumnej publikácie Slovensko v 20. storočí. Pracoval na nej kolektív Historického ústavu SAV. Prvý diel hovorí o období rokov 1901-1914. Po roku 1989 sa historici rozhodli uskutočniť nový výskum a napísať nové dejiny Slovenska v 20. storočí, pretože toto obdobie značne zdeformovali zásahy komunistickej vládnej moci. Nový výskum trval vyše 15 rokov.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

mh : 27.08.2010