Cypersko –slovenské priateľstvo
Cyprus sa každoročne stáva dovolenkovou destináciou mnohých slovenských turistov. Málokto však vie, že na tomto ostrove v Stredozemnom mori žije aj početná slovenská komunita a priatelia našej krajiny. V minulosti totiž pomerne veľa Cyperčanov študovalo v bývalom Československu a tu si našli aj manželky. A aj vďaka tomu na Cypre funguje aktívny Zväz cypersko – slovenského priateľstva. Organizuje rôzne spoločenské podujatia, výmeny študentov, vystúpenia slovenských folklórnych súborov na Cypre a naopak. Zväz má takmer polstoročnú tradíciu. Najskôr to bol Zväz cypersko - českolovenského priateľstva a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky vznikol Zväz cypersko - slovenského priateľstva. Hovorí člen zväzu, Stelius Lois.

Eva Sládková