Spomienka na Kukučína


Na hlavnom námestí chorvátskej obce Selca na Brači sa 8. augusta uskutočnil literárny večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína.

Osobnosť a tvorbu tohto významného slovenského spisovateľa, ktorý pôsobil na Brači ako lekár, predstavil početnému publiku diplomat a spisovateľ Drago Štambuk, literárny vedec prof. Duro Vidmarović, radkyňa Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave Tuga Tarle a slovenský konzul Peter Ilčík. Z tvorby Martina Kukučína čítal známy herec Chorvátskeho národného divadla v Záhrebe Robert Kurbaša.

Publikum tak malo možnosť oboznámiť sa s osobnosťou M. Kukučína ako veľkého slovenského spisovateľa, filantropa, lekára a cestovateľa, ktorý vo svojom diele výnimočným spôsobom vnikol do duše a mentality tak slovenského ako aj chorvátskeho človeka i do prostredia, v ktorom žil.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

lhk : 09.08.2010

Zdroj: TASR