Jablonka na Orave


stretnutie s krajanmi, obhliadka pozemku kúpeného z grantu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2009 pod plánovaný Dom slovenskej kultúry v Jablonke, ľudová hudba Krištofa Pieronka,