Tajovský o Nadlačanoch
Slová veľmej – teda po slovensky veľmi, žírant – teda ručiteľ, alebo šálaš – teda hospodársky dom na Dolnej zemi, či lámačka –teda zber kukurice, bežne používali obyvatelia rumunského Nadlaku. Literárne ich zachytil aj známy slovenský spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, ktorý tam žil v rokoch 1904-1910. Pri príležitosti 70-teho výročia jeho úmrtia a 100- ročnice jeho odchodu z Nadlaku, predstavili v Klube slovenských spisovateľov knihu, ktorá zachytáva Tajovského pôsobenie v tomto rumunskom mestečku. Hovorí editor knihy, Pavol Rozkoš.

Rastislav Šimášek