Lepší jeden malý skutok......
Lepší je jeden malý skutok ako tisíc veľkých slov ...... možno práve takto uvažoval pred troma rokmi manželský pár Slovákov zo Zakarpatskej Ukrajiny pred neľahkým rozhodnutím: dať sa, či nedať na cestu profesionálneho rodičovstva. Dnes je detský domov v Serednom, v ktorom pôsobia a vychovávajú osem detí realitou. Zariadenia vzniklo aj vďaka slovenskej a ukrajinskej organizácie Úsmev ako dar.

Gabika Brovdi