Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Dr. Milan Hodža


Dr. Milan Hodža, Európan, ktorý postavil svoju politiku na myšlienke mieru a zbližovania európskych národov sa narodil 1. februára 1878 v turčianskej dedine Sučany.

Jeho otec Ondrej Hodža bol miestny evanjelický kňaz, brat slávneho Michala Miloslava Hodžu zo skupiny Štúr-Hurban-Hodža. Teda narodil sa v rodine kde sa kládol dôraz na vzdelanie a národné uvedomenie. Bol prirodzeným polyglotom - ovládal sedem jazykov. Okrem rodnej slovenčiny sa postupne naučil maďarčinu, nemčinu, angličtinu, srbochorvátčinu, rumunčinu, francúzštinu a poľštinu.

Študoval nielen právo, ale aj dejiny. Tieto komunikačné schopnosti podporené rečníckym talentom a rozsiahlymi znalosťami v oblasti humanitných vied vytvorili predpoklad pre jeho neskoršiu dráhu novinára a politika. Už ako 27-ročný bol zvolený za poslanca uhorského snemu vo volebnom obvode v kulpínskej Báčke – čo je územie Vojvodiny v bývalej Juhoslávii. Presadzoval program demokratizácie uhorského politického života a dôsledne bojoval proti narastajúcej maďarizácii.

Pred vojnou úzko spolupracoval s následníkom trónu Františkom Ferdinandom na príprave transformácie monarchie. Počas Československej republiky v rokoch 1918-1938 zastával viaceré ministerské funkcie. Dvakrát bol zvolený za ministra poľnohospodárstva a raz viedol rezort školstva. Do historického povedomia slovenského národa však vstúpil v roku 1935 keď sa ako prvý Slovák stal premiérom Československa.

Po odchode z Československa pôsobil najmä vo Švajčiarsku, Francúzsku, Veľkej Británii a USA. Aj v emigrácii sa zasadzoval za obnovenie československej štátnosti a rozvinul víziu spolupráce stredoeurópskych krajín, ktorá v mnohom predznamenávala európske integračné procesy.

Milan Hodža zomrel 27. júna 1944 na Floride, pochovali ho na českom cintoríne v Chicagu. Pohrebnú reč mu vtedy predniesol minister zahraničných vecí Ján Masaryk. Jeho telesné pozostatky napokon previezli z amerického Chicaga na Národný cintorín v Martine.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

hanah : 11.05.2010