Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Slováci spomínali na Bjornsona


V deň stého výročia úmrtia - 26.apríla 2010 – sa na Ústrednom cintoríne v Oslo uskutočnila pri hrobe Bjornstjerne Bjornsona pietna spomienka na tohto veľkého publicistu, spisovateľa a dramatika, nositeľa Nobelovej ceny a jedného z najrozhodnejších zástancov práv Slovákov a ďalších malých národov pred utlačovateľmi. Vence k hrobu hrdého syna nórskeho národa a velikána nesmiernej odvahy, ku ktorému si slovenský národ vypestoval hlboký vzťah, položili a príhovory po odznení hymien oboch krajín predniesli predseda Spolku krajanov a priateľov Slovenska Ján Zima a veľvyslanec SR v Nórsku Dušan Rozbora. Na pietnom akte sa zúčastnili aj zástupcovia autodopravcov zamestnávajúcich takmer tri stovky slovenských vodičov MHD v Oslo a poslucháči 1.ročníka, pripravujúci sa na pokračovanie štúdia na Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine, kde študuje v súčasnosti vyše 250 nórskych študentov.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

lsl : 26.04.2010