Zahraniční investori sú u nás spokojní


Deväťdesiatdva percent zo 114 nemeckých, rakúskych a francúzskych podnikov, ktoré pôsobia na Slovensku, by svoju investíciu zopakovalo. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu ich obchodných komôr. Hoci ešte počas predchádzajúcich rokov podnikatelia pozitívne hodnotili najmä daňový systém a rovnú daň, teraz tomu tak nie je. Investori sú s daňovým systémom spokojní iba čiastočne aj preto, že ďalšie krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie, ako Rumunsko či Bulharsko, zaviedli podobný systém, avšak s nižšími daňami. Za Slovensko-nemeckú obchodnú a priemyselnú komoru Marcus Halt: „Ak ideme do detailu daňového systému, zistíme, že niektoré aspekty nezodpovedajú európskym štandardom a očakávaniam. Napríklad nemožnosť zarátať si odpočítateľnú položku. Celkové zaťaženie potom môže byť vyššie ako v Nemecku či Rakúsku."

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sai : 09.04.2010