Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Andrej Očenáš


Pred 15 rokmi – 8. apríla 1995 – zomrel hudobný skladateľ a vysokoškolský pedagóg Andrej Očenáš. Študoval na Učiteľskom ústave Banskej Bystrici, na Hudobnej dramatickej akadémii v Bratislave a na Majstrovskej škole pražského konzervatória. Možno ho označiť za priekopníka slovenskej hudobnej moderny, ktorú rozvíjal aj svojím pedagogickým a organizátorským pôsobením.

V rokoch 1939-50 pracoval v Československom rozhlase v Bratislave. Počas práce v rozhlase pochodil celé Pohronie, severné Slovensko, Záhorie a južné Slovensko a zozbieraný notový materiál a texty sa stali základom pre hudobný archív rozhlasu. Inšpiráciu pre svoju tvorbu cieľavedome čerpal z národných tradícií, najmä stredoslovenského folklóru.

Dôkazom jeho pozitívneho vzťahu k národu a vlasti sú mnohé diela, ktoré po sebe zanechal - symfonická suita Povesti o rodnom kraji, cyklus symfonických obrazov Môjmu národu, Symfonietta pre veľký orchester, Oratórium na poéziu Pavla Orságha Hviezdoslava a ďalšie. V roku 1954 napísal pôvodný balet Vrchárska pieseň. Je autorom úprav a montáží ľudových piesní. Andrej Očenáš zomrel v Bratislave vo veku 84 rokov. Tu je aj pochovaný. Narodil sa 8. januára 1911 v Selciach na strednom Slovensku

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 08.04.2010