Andrej Sládkovič


30. marca 1820 sa narodil básnik, publicista a prekladateľ, najvýznamnejší lyrik štúrovskej generácie, Andrej Sládkovič.

Jeho národné cítenie sa upevnilo na bratislavskom lýceu pod vplyvom Ľudovíta Štúra. V roku 1845 predstavil zhromaždeniu spolku Tatrín rukopis básnickej skladby Marína v štúrovskej slovenčine. Vznikla na základe jeho nenaplneného vzťahu ku krásnej štiavnickej dievčine Maríne Pišlovej. Zo štúrovskej generácie bola táto básnická skladba najprekladanejším dielom do cudzieho jazyka - dvakrát do maďarčiny, češtiny, poľštiny, či francúzštiny.

Vrcholom Sládkovičovej tvorby je rozsiahla lyricko - epická báseň Detvan. Splnil ňou svoj záväzok, že po Maríne napíše dielo, ktoré pozdvihne národné povedomie Slovákov. Po vysviacke v roku 1847 pôsobil Sládkovič na evanjelickej fare v Hrochoti a neskôr v Radvani pri Banskej Bystrici. Popri poézii sa venoval prekladu, najmä Puškina či Chomiakova. Zomrel 20. apríla 1872 v Radvani nad Hronom.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

rhj : 30.03.2010