Slovenská polievačka na Ukrajine
Veľká noc zohráva dôležitú úlohu aj v živote Slovákov na Ukrajine, kde sa podľa neoficiálnych štatistík hlási k slovenskej národnosti takmer 17 tisíc krajanov. Ako sme sa dozvedeli od Gabiky Brovdi, je to najväčší sviatok v cirkevnom roku. A na ten sa treba poriadne pripraviť.