Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Voliť môžu aj Slováci bývajúci v cudzine


V nadchádzajúcich parlamentných voľbách môžu využiť svoje volebné právo aj Slováci s trvalým pobytom v zahraničí. Doposiaľ sa na petržalský miestny úrad, ktorý je jediným volebným okresom v rámci Slovenska, obrátilo 152 „zahraničných“ voličov, ktorí požiadali o zápis do osobitného zoznamu voličov a možnosť voľby poštou

Žiadosť musí obsahovať čestné vyhlásenie voliča o prihlásení na trvalý pobyt v cudzine, fotokópiu cestovného dokladu (časť s osobnými údajmi), alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve. Žiadosť musí byť doručená petržalskému úradu najneskôr 23. apríla 2010. Po zapísaní voliča do osobitného zoznamu mu úrad zašle obálku, ktorá bude obsahovať poučenie o spôsobe hlasovania, hlasovacie lístky či návratnú obálku s heslom „VOĽBA POŠTOU“.
 
Parlamentných volieb sa môže zúčastniť každý občan, ktorý v deň volieb dovŕšil 18 rokov a zdržiava sa nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v ktoromkoľvek inom štáte, v zahraničí. Voliči, ktorí v deň volieb budú na Slovensku, ale mimo miesta svojho trvalého bydliska, môžu voliť v ktorejkoľvek obci, meste na prenosný, voličský preukaz. Petržalčanom začne úrad vydávať preukazy 13. mája 2010, pričom posledný možný deň pre jeho vybavenie je 10. jún 2010. Služby kancelária budú môcť byť využívané každý pracovný deň v čase oficiálnych úradných hodín. Žiadosť o vydanie voličského preukazu môže podať volič osobne, poštou, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (napr. manžel, manželka, detí, rodinný príbuzný a pod.).

Ďalšie informácie získate aj na internetovej stránke www.petrzalka.sk

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

hsli : 23.03.2010