Vyslanci dobrej vôle


Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák udelil po prvýkrát cenu "Vyslanec dobrej vôle" úspešným Slovákom, ktorí šíria dobré meno našej krajiny v zahraničí. Nominovaných bolo viac ako 20 osobností z oblastí umenia, kultúry, vedy, výskumu, médií i športu. Cenu si napokon odniesli Ján Vilček, Jaroslav Fabián a Tomáš Valášek.

Prof. Ján Vilček je uznávanou kapacitou v oblasti mikrobiologického a imunologického výskumu. Podieľal sa na vývine nového účinného lieku ktorý sa používa na liečbu reumatoidnej artritídy. Ide o podstatný objav, ktorý mal významný vplyv na liečenie zápalových reumatických chorôb skracujúcich život pacienta. Svetoznámym sa stal aj tým, že väčšinu svojich príjmov z predaja nového lieku venoval Lekárskej fakulte Newyorskej univerzity. Hodnota jeho daru je odhadovaná na 105 miliónov amerických dolárov.

Prof. Jaroslav Fabián patrí k najúspešnejším slovenským fyzikom. Je svetovo uznávaným odborníkom a priekopníkom v oblasti spintroniky - nového vedného odboru, ktorý má ambíciu nahradiť tradičnú elektroniku.

Tretí ocenený Tomáš Valášek je svetovo uznávaným expertom na zahraničnú politiku a obranu. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ pre zahraničnú politiku a obranu v jednej z najprestížnejších britských analytických inštitúcií - Centre pre európsku reformu. Pravidelne prednáša a radí vládam v Európe a v USA a inštitúciám ako EÚ a NATO. Veľkým uznaním jeho reputácie bolo, že si ho Madeleine Albrightová vybrala ako jedného z iba troch európskych poradcov tzv. Skupiny expertov, ktorá pod jej vedením pripravuje novú strategickú koncepciu NATO.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sil : 22.03.2010