Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

O vydavateľovi


Denne aktualizovaný portál Slováci vo svete vydáva Svetové združenie Slovákov v zahraničí s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom, Maticou Slovenskou a so Slovensko-českým klubom, ktorý zmluvne zlúčil s portálom Slováci vo svete svoj internetový denník Český a slovenský svet a rádio Slovenský svet. Vydavatelia sú otvorení  prospešnej spolupráci s ďalšími partnermi.


Svetové združenie Slovákov v zahraničí

World association of Slovaks living abroad

Weltvereinigung der im Ausland lebenden Slowaken

Association Mondiale des Slovaques de l'Etranger

Association mundiaal de los eslovacos que viven en el extranjero


    Dva milióny Slovákov žijúcich v zahraničí si vytvorili už v roku 2002 celosvetovú strešnú organizáciu - Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ). Toto združenie má dnes osem desiatok členských organizácií v 23 krajinách sveta a množstvo významných individuálnych členov. Medzi členov patria všetky najvýznamnejšie a najpočetnejšie slovenské spolky vo svete. Členská základňa organizácií združených v SZSZ presahuje pol milióna, najviac v USA, Kanade, Česku a na tzv. Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko). Členské organizácie má SZSZ v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Írsku, Kanade, Libanone, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku (organizácie reemigrantov), Srbsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku, na Ukrajine, v USA a vo Veľkej Británii. SZSZ je vnímané ako partner slovenskej vlády, spolupráca je upravená aj dohodou, a zúčastňuje sa na práci príslušnej komisie Zahraničného výboru NR SR. Za Slovensko je členom inštitúcie Europenas throughout the World (Európania vo svete) so sídlom v Bruseli. Svetové združenie vyvíja široké spektrum aktivít.