Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1598 9%
Počet hlasujúcich: 18737
Antológia prózy
„Medzi dvoma domovmi“ – to je názov projektu, ktorého cieľom je zmapovať kultúrne dedičstvo minulých a súčasných literátov tvoriacich mimo územia Slovenska. Jeho výstupom sú Antológie, ktoré mapujú slovenskú poéziu a prózu krajanských a exilových spisovateľov. A práve Antológia mapujúca prózu vyšla v týchto dňoch vo Vydavateľstve Matice slovenskej.

Kým prvý diel antológie z roku 2008 predstavil slovenskú poéziu v zahraničí od polovice minulého storočia, druhý diel je prierezom toho najlepšieho, čo vzniklo v tomto období v zahraničí v oblasti slovenskej krátkej prózy. Obe knihy sú prvým uceleným prejavom záujmu slovenských inštitúcií o tvorbu slovenských spisovateľov v zahraničí, bez kladenia štátnych alebo ideologických hraníc. Tak to totiž bolo pred rokom 1989. Antológia je dôkazom, že aj mimo domova autori v tých rokoch bojovali za skutočné hodnoty jednotnej slovenskej literatúry.

Druhý diel antológie sa v prvej časti chronologicky venuje slovenskej dolnozemskej próze, ktorá je rozsahom najbohatšia. Zostavil ju Michal Harpáň. Ďalšiu časť tvorí exilová próza, ktorú zostavil Peter Cabadaj. Vladimír Skalský zasa pripravil výber z tvorby slovenských autorov v Česku. Publikácia vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág