Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Jozef Murgaš


17. februára 1864 sa v Tajove narodil svetoznámy vynálezca - priekopník bezdrôtovej telekomunikácie kňaz a maliar Jozef Murgaš. Študoval teológiu v Ostrihome a maliarstvo v Budapešti a Mníchove. Už počas štúdií sa živo zaujímal o elektrotechniku. Po vysvätení za kňaza pôsobil v Dubovej, Slovenskej Ľupči a Chrenovci. V roku 1896 odišiel do Ameriky, konkrétne do baníckej osady Wilkes Barre v Pensylvánii, kde žilo množstvo Slovákov. Založil tam v roku 1896 prvú slovenskú školu. Intenzívne sa popri kňazskej činnosti venoval kultúrnemu a hospodárskemu povzneseniu slovenských vysťahovalcov. Popri dráhe kňaza sa venoval štúdiu a elektrotechnickým pokusom. V tom čase išlo o sľubnú novinku, ktorá otvárala netušené možnosti.

V roku 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý získal na zariadenie bezdrôtovej telegrafie a druhý na spôsob prenášania správ týmto zariadením. Informácie sa prenášali Morseovou abecedou. Čiarky a bodky sa rozlišovali nie dĺžkou signálu, ako v bežných telegrafických prístrojoch, ale výškou frekvencie signálu. Tým sa správy prenášali rýchlejšie. Jozef Murgaš neskôr získal viacero ďalších patentov, napríklad v roku 1907 na vlnomer i elektrický transformátor. O rok neskôr vynašiel zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn a v roku 1909 získal patent na detektor elektromagnetických vĺn.

Jozef Murgaš ako jeden z najvýznamnejších signatárov Pittsburskej dohody privítal vznik ČSR a v roku 1920 prišiel do starej vlasti s ambíciou vyučovať elektrotechniku na nejakej priemyselnej škole. Keďže však nemal potrebné formálne vzdelanie, československí úradníci mu vyučovanie neumožnili. Tým naše školy pravdepodobne ochudobnili o možnosť pýšiť sa jedným z najuznávanejších vynálezcov tých čias. Sklamaný Murgaš sa vrátil do USA. Na sklonku života veľa maľoval, pre kostol vo svojom pôsobisku namaľoval oltárny obraz. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes Barre.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

17.02.2011