Ples zakarpatských Slovákov
Dnes (17.02.2010) máme Popolcovú stredu. Tento deň je dôkazom toho, že čas veselosti, zábav, ale aj hojnosti sa skončil. Skončilo sa najveselšie obdobie roka - fašiangy. Začínajú sa vždy 6. januára, ale ich dĺžka je každý rok iná. Závisí totiž od pohyblivého cirkevného sviatku - Veľkej noci. To znamená, že Popolcová streda je vždy 40 dní pred veľkonočnými sviatkami. Preto sa fašiangy niekedy končia vo februári, inokedy trvajú až do marca. Obzvlášť veselé sú tri dni pre Popolcovou stredou. Od nedele do utorka chodili a aj dnes vďaka oživeným tradíciám chodia nielen na vidieku, ale už aj v mestách fašiangové sprievody, v ktorých nechýbajú rôzne masky. Boli to napríklad postavy medveďa, ovečky, postava "muža v koši", maska "cigánky s dieťaťom" či "slamenár", ktorý má na hlave snôpik slamy. Posledné fašiangové dni využili na zábavu aj Slováci žijúci na Ukrajine. Matica slovenská na Zakarpatsku totiž 13. februára zorganizovala v Užhorode IX. Fašiangového plesu zakarpatských Slovákov

Gabika Brovdiová