Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Samuel Jurkovič


9. februára v roku 1796 sa v Brezovej pod Bradlom narodil priekopník družstevníctva u nás, národný buditeľ, ľudovýchovný pracovník, divadelný organizátor a učiteľ Samuel Jurkovič. Založil prvé úverové ľudové družstvo v Európe – Gazdovský spolok v Sobotišti. V tomto roku si pripomíname 165. výročie jeho vzniku.

Začiatky družstevníctva siahajú do prvej polovice 19. storočia. V anglickom mestečku Rochdale si 24. októbra 1844 založili tkáči, robotníci a krajčíri prvé spotrebné družstvo na svete - potravinové družstvo Spolok poctivých priekopníkov. Len o pár mesiacov neskôr, 9. februára 1845, Samuel Jurkovič v Sobotišti založil Gazdovský spolok - prvé úverové družstvo v Európe. Pri príležitosti vzniku spolku každý jeho člen na jar zasadil dva stromčeky, celkovo 160 líp, z čoho vznikol lipový háj.

Svojim členom spolok poskytoval lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali pravidelným vkladaním úspor do družstevnej pokladne. Boli stanovené prísne podmienky, za ktorých mohol žiadateľ získať úver. Napríklad mravne a čestne žiť, vyvarovať sa alkoholu, nočnému túlaniu, či hraniu v karty. Lacnejší úver pomohol členom, aby zlepšili svoje sociálne podmienky, neboli závislí od úžerníkov a ochránil ich pred exekúciou. Podľa stanov bol vklad 30 strieborných grajciarov a povinný týždenný príspevok tri groše. Finančné prostriedky tvoril podielový kapitál, týždenné vklady a 6 % úrokov z pôžičiek.

Hlavnými zásadami Gazdovského spolku bola dobrovoľnosť vstupu, svojpomoc, vzájomnosť a samospráva. Spolok napomáhal rozširovaniu vzdelania členov a vychovával ich v slovenskom národnom duchu. Spolok, založený na šesť rokov, mal neskôr až 60 členov. Predsedom po celý čas trvania spolku bol Samuel Jurkovič. Výročné členské schôdze sa konali ročne od apríla 1848, keď kapitál spolku dosiahol vyše 600 zlatých.

Zložitá politická situácia v období Bachovho absolutizmu a po revolúcii v roku 1948 spolu s prenasledovaním národne orientovaného Jurkoviča viedli k tomu, že musel odísť do Prahy. Spolok gazdovský preto ukončil činnosť 28. januára 1851. Po svojom návrate sa Jurkovič pokúsil obnoviť jeho činnosť, onedlho ho však opäť rozpustili. Podľa vzoru spolku v Sobotišti boli v roku 1845 založené gazdovské spolky vo Vrbovciach, v Brezovej pod Bradlom, na Myjave a neskôr desiatky spolkov a družstiev po celom Slovensku.

Aktivity Gazdovského spolku pripomína Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča , ktoré sa nachádza v renesančno-barokovom kaštieli v Sobotišti. Medzi predmetmi sa nachádza aj písací stôl Samuela Jurkoviča spolu s účtovnou knihou a zoznamom prvých členov Gazdovského spolku. Samuel Jurkovič zomrel 13.7.1873.

hal

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

09.02.2010