Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Čaplovič o TV pre krajanov


Otázka vysielacej štruktúry pre Slovákov žijúcich v zahraničí dominovala na rokovaní podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča s generálnym riaditeľom Slovenskej televízie Štefanom Nižňanským.

Šéf STV informoval o možnostiach vytvorenia televízneho bloku pre krajanské komunity. Podľa Nižňanského je v tejto chvíli potrebné riešiť hlavne otázky technického zabezpečovania vysielania, pretože obsahová štruktúra má jasné kontúry. Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič považuje verejnoprávnosť za symbol modernej spoločnosti. Šírenie signálu za hranice Slovenska označil za prejav vďaky voči tým, ktorí aj napriek tomu, že žijú za hranicami Slovenska, s nami udržiavajú silné kontakty a budú môcť pomáhať pri obchodných, vedeckovýskumných a kultúrnych záujmoch SR v zahraničí. Otázka vysielania Slovenskej televízie v zahraničí bude hlavnou témou aj na ďalších pracovných stretnutiach, ktoré budú smerovať k rôznym formám podpory krajanských spolkov a hľadaniu ekonomicky optimálnej podpory zo strany SR.

hah

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

03.02.2010