Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8183 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2745 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2483 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3681 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1595 9%
Počet hlasujúcich: 18687

Kresťanské misie medzi krajanmi


Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič pozitívne hodnotí aktivity slovenských kresťanských misií v krajanských komunitách. Očakáva, že aj tento rok bude obdobím ich úspešných aktivít.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí evidoval v minulom roku 13 oficiálnych slovenských kresťanských misií a ich aktivity podporil sumou 24.000 eur. Financie boli použité prevažne na edičnú činnosť, kultúrne a spoločenské podujatia, ale aj na kurzy slovenského jazyka.

Z grantového systému boli tiež podporené viaceré cirkevné inštitúcie, ako napríklad Gréckokatolícka farnosť u Najsvätejšej Trojice v Prahe a Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe. Ďalej Evanjelický a . v. cirkevný zbor v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. V Rumunsku získali podporu aktivity Rímskokatolíckeho Farského úradu Oradey, Evanjelickolutheránsky cirkevný zbor Butín, Farský úrad Evanjelickejlutheránskej cirkvi v Nadlaku a vo Vukovej. V uplynulom roku bol vo svojich zámeroch finančne podporený aj Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor Stará Pazova v Srbsku.

las

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

27.01.2010