ČIERNA HORA
Mäso a ohne
Čierna Hora je od Slovenska vzdialená vyše 1500 kilometrov - aj tu žije niekoľko stoviek ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Ide prevažne o Slovenky, ktoré tam zlákalo Jadranské more a kde si založili novú rodinu. V Čiernej hore žije aj Michal Spevák, ktorého slovenskí predkovia pochádzajú z Málinca neďaleko Banskej Bystrice. Ako on pociťuje rozdielnosť medzi slovenskými a čiernohorskými Vianocami?