KANADA
V duchu tradícií
Neodmysliteľnou súčasťou krajanských Vianoc sú aj slovenské koledy. Spievajú sa aj v rodine Margaret Dvorskej z Kanady. Je to o to vzácnejšie, lebo sa narodila až v krajine javorového listu a dodnes si počas Vianoc uctieva tradície, ktoré priniesli jej rodičia zo Slovenska.