MS vydala Dejiny slovenskej literatúry


Nový, reálny a zatiaľ najkomplexnejší pohľad na vývoj literatúry na Slovensku od počiatkov až po súčasnosť poskytujú dvojzväzkové Dejiny slovenskej literatúry, ktoré vydala Matica slovenská. Autorsky sa na nej podieľal 11-členný autorský kolektív popredných znalcov slovenskej literatúry, v ktorom pracovalo sedem univerzitných profesorov a dvaja docenti zo všetkých filozofických fakúlt na Slovensku a dvaja vedeckí pracovníci. Prvý zväzok má takmer 600 strán a obsahuje prehľadné literárnohistorické štúdie o slovenskej literatúre od staroveku po obdobie realizmu. Druhý zväzok je rozsiahlejší, má bezmála 800 strán textu a zameriava sa na medzivojnové obdobie, roky socializmu a aj literárnu tvorbu v období demokratizácie slovenskej spoločnosti po roku 1989. Súčasťou tohto dielu je i tvorba slovenských autorov v zahraničí, ktorá síce patrí do slovenskej literatúry, ale je určitým spôsobom špecifická, pretože vznikala oddelene od hlavného prúdu a je často ovplyvnená aj prostredím, v ktorom vznikala.

his

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

11.12.2009