Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Bojná - centrum starých Slovanov


Slovenské národné múzeum v Bratislave sprístupnilo výstavu o významnom centre starých Slovanov. Približuje slovanské hradisko Valy v Bojnej v okrese Topoľčany, ktoré je jedným z najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. Archeologický výskum potvrdil, že bolo už pred vznikom Veľkej Moravy sídlom miestnej slovanskej elity, ktorá stála na počiatku kryštalizácie slovenského národa.

Nálezy obsahujú množstvo exponátov - poľnohospodárske náradie, remeselnícke nástroje, predmety bežnej spotreby a militáriá. Samostatnou skupinou sú ozdoby opaskov a súčasti jazdeckého postroja dokazujúce bohatstvo príslušníkov miestneho kniežacieho rodu. Cenné sú aj ďalšie nálezy, doklady kresťanstva z dôb pred príchodom cyrilo-metodskej misie. Sú to najmä pozlátené tepané plakety, ktoré v rámci v časnostredovekých nálezov predstavujú v európskom meradle unikátne artefakty. Ich predlohy nájdeme na západe Európy, predovšetkým v karolínskom prostredí. Rovnako významný je bronzový zvon z kresťanského kostola, ktorý je najstarší známy zo slovenského územia.

Výsledky archeologického výskumu dokazujú, že v 8. 9. storočí n. l. hradisko slúžilo ako dôležité mocenské, remeselnícke a obchodné centrum hornej Nitry a bolo porovnateľné s najvýznamnejšími súvekými lokalitami. Bojná patrí k výnimočným v časnostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. Hoci archeologický výskum hradiska ešte nie je ukončený, už možno povedať, že priniesol objavné poznatky z našich dejín. Priestor opevnený priekopou a hlineným násypom bol známy už v 19. storočí. Vďaka nálezom objaveným amatérskymi zberateľmi vystúpil do popredia až v ostatných dvoch desaťročiach.

Ing

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

09.12.2009