Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Svetozár Stračina


Dnes si pripomíname 69. výročie narodenia významného slovenského hudobného skladateľa a zberateľa ľudových piesní Svetozára Stračinu. Svetozár Stračina sa narodil v roku 1940 v Martine. V Banskej Bystrici chodil do školy a tam sa dostal aj do kontaktu s hudbou - absolvoval hru na klavíri a akordeóne. Neskôr pokračoval na konzervatóriu kompozíciou a akordeónom a univerzitné štúdium ukončil na Katedre hudobnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave. Stretnutie s profesorom a umeleckým vedúcim Lúčnice Štefanom Nosáľom bolo pre Stračinovu tvorbu zlomové a určilo jeho celoživotnú orientáciu na slovenskú ľudovú hudbu.
Svetozár Stračina bol zberateľom ľudových piesní a editorom ich nahrávok. Osvojil si atmosféru, v ktorej ľudová hudba žila a žije – túto atmosféru dokázal pretaviť aj do svojich kompozícii. Pre Svetozára Stračinu boli dôležité stretnutia s folkloristami – boli mu inšpiráciu a zdrojom nápadov. Na začiatku spolupracoval so súbormi Marína a Vršatec. Vrcholom však bola spolupráca s Lúčnicou a Sľukom, ale napríklad aj spolupráca s tradičnou hudbou z Oravy, Liptova, Podpoľania, Pohronia, Kysúc a Terchovskej doliny. Skladateľ sa venoval aj scénickej a filmovej hudbe. Jeho kompozície je možné počuť asi v 160-tich filmoch, inscenáciách i rozprávkach. Z najznámejších spomeniem film Pacho, hybský zbojník, Alžbetin dvor, Sváko Ragan, alebo rozprávky Popolvár najväčší na svete či Plavčík a Vratko.
Smelo možno povedať, že Svetozár Stračina pozdvihol tradičnú slovenskú ľudovú hudbu na najvyššiu umeleckú úroveň. Škoda, že zomrel mladý – len 56 ročný, vo februári 1996 v Bratislave. Pochovaný je v Banskej Bystrici.

hot

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

03.12.2009