SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 5. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JÁNA KOLLÁRA

(Česká republika / 12. decembra 2009 o 14. hod. Konírna Nostického paláca, sídlo Ministerstva kultúry ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1 – Malá Strana )

12.12.2009

Záznam z portálu FACEBOOK:

Slovenský literárny klub v ČR si Vás dovoľuje pozvať na
SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 5. ROČNÍKA
LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JÁNA KOLLÁRA
spojené s hudobným a literárnym programom, v ktorom nielen slovenské tangá zaspieva Igor Šebo s klavírnym sprievodom Jiřího Toufara a úryvky z víťazných prác prednesie Richard Trsťan.

V druhej časti programu slávnostne pokrstíme knihu „Dualóg“ Gustáva Murína a Petra Žantovského za účasti autorov, ktorú vydal Slovenský literárny klub v ČR, a predstavíme jeho ďalšiu knižnú produkciu


Podporili: Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Ministerstvo kultúry ČR, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Literárne informačné centrum, Slovenská národná knižnica, Slovensko-český klub, Spoločnosť Jána Kollára, Art Benický, Slovenský inštitút v Prahe a Metrostav

Kontakt:
Slovenský literárný klub v ČR
sekretariat@szsz.sk