Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Príhovor k výročiu Slovenskej ligy v Amerike


Vážení predstavitelia a členovia Slovenskej ligy v Amerike, ctení krajania,

dovoľte mi, aby som vám menom Svetového združenia Slovákov v zahraničí ako spoločného reprezentanta slovenského sveta zagratuloval k slávnemu okrúhlemu výročiu najväčšieho a najvýznamnejšieho slovenského spolku v zahraničí. Máte veľký sviatok a my všetci máme veľa dôvodov oslavovať ho s vami. A to zďaleka nie iba preto, že vaša organizácia je mimoriadne váženým členom Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Hlavným dôvodom našej radosti, úcty a obdivu je, že Slovenská liga v Amerike za neuveriteľných sto rokov svojej existencie vykonala obrovský, impozantný kus práce pre nás všetkých, pre Slovenska i pre Slovákov nie len v USA, ale všade vo svete.

Sto rokov je časový úsek, ktorý sa už vymyká individuálnej ľudskej pamäti i predstavivosti. Je to naše spoločné dedičstvo a veľký kus histórie. Keď sa cez tú diaľavu rokov pozeráme dozadu, mnohé medzníky v činnosti  Slovenskej ligy v Amerike pôsobia až fantasticky, nepredstaviteľne, takmer ako z rozprávky. Je to rozprávka so šťastným koncom pre ligu i pre slovenský národ. Zakladajúce zhromaždenie, na ktorom sa 30. mája 1907 zúčastnilo desať tisíc účastníkov a na ktoré sa schádzali Slováci nielen bežnou dopravou, ale aj najatými autobusmi, ba dokonca osobitným vlakom. V roku 1914 Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských – skutočný politický program, ktorý vyjadroval základné požiadavky slovenského národa. V roku 1915 podpis legendárnej Clevelanskej dohody, o dva roky nasledovanej Pitsburskou dohodou. Ide o dokuemnty s kľúčovou dôležitosťou pre zácharanu Slovákov spod odnárodňovacieho tlaku Uhorska a pre vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. To pripomínam tú najvzdialenejšiu históriu, v ďalších rokoch Slovenská liga v Amerike vybojovala bezpočet zápasov za slobodné a demokratické Slovensko, ale aj za zachovanie slovenského povedomia v USA.

K menám zakladateľských osobností ako Štefan Furdek, Peter V. Rovnianek, Albert Mamatey, Ignác Gessay, Gustáv Maršal-Petrovský či Anton Bielek pribúdali rok po roku ďalšie. Dovoľte mi zaradiť do tohto panteónu aspoň dve mená a osloviť v tomto príhovore osobne aspoň dvoch ľudí – predsedu Slovenskej ligy v Amerike, ktorým je už v druhom období Daniel F. Tanzone, a Jána Holého, zástupcu ligy v orgánoch Svetového združenia Slovákov v zahraničí, doživotného čestného generálneho tajomníka ligy a vydavateľa Slováka v Amerike, no pre mňa predovšetkým osobného priateľa. Tento príhovor by však musel mať rozmery knihy, keby som mal spomenúť všetky mená, ktoré vo mne vyvolávajú hlbokú úctu.

Vážený pán predseda, vážené predstavenstvo, vážení aktivisti a členovia Slovenskej ligy v Amerike, v mene Slovákov vo svete vám chcem povedať: Blahoželáme, ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalších sto rokoch existencie.

V Prahe dňa 5. mája 2007 s úctou

 

Vladimír Skalský
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

05.05.2007