UPOZORNENIE


Upozorňujeme delegátov VZ SZSZ zastupujúcich kolektívnych členov, aby vo svojich krajinách (regiónoch) v záujme konštruktívneho rokovania prediskutovali návrhy na nominantov – členov Generálnej rady SZSZ.

Výkonný výbor SZSZ