III. riadne VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZSZ


sa uskutoční v dňoch

31.októbra a 1. novembra 2009

(súčasťou nedeľného programu bude aj ekumenická bohoslužba)

Kongresové centrum
City Hotel Bratislava
Seberíniho 9
BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
http://www.cityhotelbratislava.sk/

(situačná mapa)