Nová budova veľvyslanectvaSLOVENSKÁ AMBASÁDA BUDE V BUBENČI

Vladimír Skalský

Tradičná recepcia k štátnemu sviatku Slovenskej republiky, ktorú usporadúva Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Českej republike, mala tentoraz naozaj historicky významnú predohru. Hoci bol ten 4. september trochu upršaný, presvetľovala ho roky pripravovaná a očakávaná udalosť. Slávnostným poklepaním na základný kameň, keď sa kladívok za účasti veľvyslanca Ladislava Balleka ujali ministri zahraničných vecí ČR a SR Karel Schwarzenberg a Ján Kubiš, sa začala rekonštrukcia nového sídla ambasády. Ako so svojím nezameniteľným šarmom zdôraznil minister Karel Schwarzenberg, „na jednom mieste tak budú sústredené diplomatické zastúpenia najdôležitejších krajín – USA, Ruska, Číny aj Slovenska“.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe od roku 1993 sídli v objekte Pod Hradbami 1, známom po bývalom nájomníkovi aj ako Čepičkova vila. Budova je prenajatá od Diplomatického servisu. V budove sú umiestnené všetky oddelenia ZÚ vrátane zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva obrany  SR a Ministerstva vnútra SR. Vzhľadom na deklarovanú i skutočnú nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov a s tým súvisiaci objem činností je budova veľvyslanectva predovšetkým pritesná. Úplne šťastné nie je ani dispozičné riešenie a dôležité je aj bezpečnostné hľadisko – ide predovšetkým o konzulárne oddelenie, na ktoré sú kladené nové nároky v súvislosti so vstupom Slovenska do schengenského priestoru. Podľa pracovníkov zastupiteľského úradu je problematický aj stavebno-technický stav budovy. To všetko je nevyhovujúce pre optimálny chod zastupiteľského úradu takpovediac najbližšej krajiny. Prirátať treba, že v prenájme je aj Slovenský inštitút na Jilskej ulici 11.
Už v decembri 2003 preto slovenské ministerstvo zahraničných vecí pristúpilo k zakúpeniu nehnuteľnosti v pražskej štvrti Bubeneč (Prahe 6) s adresou, ktorú budú mnohí čoskoro dobre poznať - ul. na Zátorce č. 2. Bude to totiž nové stále sídlo Zastupiteľského úradu SR v Prahe, kde budú koncentrované všetky doterajšie činnosti.
Zakúpený bol pozemok s veľkosťou 3 632 m2 a stavba s celkovou plochou podlaží približne 1 400 m2. Objekt sa nachádza vo štvrti, v ktorej sídli väčšina diplomatických misií a rezidencií v Prahe, situovaný je priamo oproti rezidencii veľvyslanca USA. Dom bol postavený v roku 1928 ako rodinná vila a v päťdesiatych rokoch slúžil na bývanie vládnych úradníkov, neskôr na charitatívnu činnosť rádu Misionárok lásky matky Terezy. Od roku 2002 bol objekt bez užívania. V apríli 2004 Vláda SR schválila návrh na rekonštrukciu a dostavbu objektu. Nasledovala samozrejme predprojektová a projektová príprava stavby. Autorom architektonického návrhu stavby je Ing. arch. Vojtech Novotný a spracovateľom projektovej dokumentácie ZINPRO a.s. Michalovce. Po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, MZV SR realizovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní užšiu súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľom stavby sa na jeho základe stala slovenská firma Stavomontáže Žilina a.s.
Jej víťazná cenová ponuka je vo výške 108 023 985,- Sk bez DPH. Lehota výstavby je stanovená na 14 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, teda od 8. augusta 2007. Predpokladaný termín sťahovania zastupiteľského úradu do nových priestorov je preto koncom roku 2008, prípadne začiatkom roku 2009 – po ukončení stavby a vybavení budovy interiérovým zariadením.
Predmetom stavby je rekonštrukcia existujúcej budovy, v ktorej budú umiestnené všetky oddelenia ZÚ okrem konzulárneho oddelenia, vrátane Slovenského inštitútu, zástupcov Ministerstva hospodárstva, Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra SR. Časť priestorov bude slúžiť na reprezentačné a výstavné účely.
V prístavbe objektu, ktorá bude s hlavným objektom spojená prepojovacím krčkom, bude umiestnené konzulárne oddelenie, ktoré bude spĺňať bezpečnostné požiadavky Schengenu a tri byty pre zamestnancov zastupiteľského úradu.
„Realizáciou predmetnej investičnej akcie získa Slovenská republika diplomatické zastúpenie zodpovedajúce priestorovým, bezpečnostným a technickým požiadavkám a prinesie pre Ministerstvo zahraničných vecí SR a teda aj pre štátny rozpočet nemalú úsporu finančných prostriedkov za prenájom budovy zastupiteľského úradu, Slovenského inštitútu a za byty pre zamestnancov,“ zdôraznila Eva Bezáková, ktorá na veľvyslanectve zodpovedá za stavebný dozor nad celou prestavbou a rekonštrukciou a poskytla nám veľkú väčšinu podrobných informácií. 
To je určite veľmi dôležitý faktor. Nemenej podstatné je, že Slovensko bude mať v Prahe naozaj dôstojné zastúpenie. Nebudeme už musieť znovu opakovať ponosy na reprezentácie našich krajín, ktoré pri rozdelení Česko-Slovenska nepamätali na tento problém a nevymenili si v Prahe a Bratislave dostatočne reprezentatívne budovy z federálneho vlastníctva.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

01.10.2007