Našli sa vzácne strieborné mince


Niekoľko unikátnych nálezov sa podarilo nájsť archeológom pri záchrannom výskume v areáli kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach v okrese Martin.

Šesť strieborných mincí z rokov 1430-1434 objavili priamo pod základmi gotického presbytéria. Ide o razby hlavného komorského grófa Sedmohradska Mikuláša Redwitza, ktorého povolal z územia rádu nemeckých križiakov v Pobaltí kráľ Žigmund Luxemburský na obranu južných hraníc Uhorska pred Turkami. Na udržanie posádky razil Redwitz v rokoch 1430-1434 značné množstvo mincí, ktoré sa neskôr dostali aj do iných častí Uhorska. Nález zo Socoviec je prvým z územia severného Slovenska, zároveň sa tieto mince prvý raz našli v sakrálnom areáli. Ďalším prekvapením bolo pre archeológov objavenie viacerých veľkých a nahrubo opracovaných kamenných náhrobkov. Takéto kamenné platne sa používali na označenie miesta hrobu od 11. do začiatku 14. storočia. Na celom Slovensku ich evidujeme len niečo vyše desať kusov.

Kostol stojaci na kopci nad obcou patrí k najstarším v bývalej Turčianskej župe, podľa písomných prameňov vznikol najneskôr v prvej polovici 13. storočia. Samotná obec vznikla pravdepodobne už v 11. storočí. Jej názov je odvodený od vlastníka týchto majetkov – istého Socu. Od prelomu 11. a 12. storočia bola v držbe Diviackovcov, neskôr sa stala kráľovským majetkom

haha

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

21.07.2009