Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Kontakt


SVETOVÉ ZDRUŽENIE SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

P.O.BOX 33
SK - 814 99 Bratislava 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vladimír Skalský: skalsky@czsk.net
Ingrid Slaninková: sekretariat@szsz.sk

Sekretariát

Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Laurinská 2
811 01 Bratislava

Členom združenia je dispozícii v pondelok a stredu od 15. do 18. hodiny. Prípadne po dohode aj v iných termínoch.

Kontakt: + 421 0918 792 400, e-meil: sekretariat@szsz.sk